Poptejte u nás logistické distribuční a skladovací služby

Logistika a skladování v Multimex spedition

Slovo „logistika“ pochází z řeckého „logos“, čili řád, princip. A přesně to jsou pojmy nezbytné k tomu, aby byla naplněna základní definice logistiky – správně věci ve správný čas na správném místě. Cílem logistiky je dosáhnout tohoto ideálního stavu co nejefektivněji, tedy mít konkurenceschopnou úroveň služeb a zároveň co nejnižší logistické náklady. Vzhledem k tomu, že u průměrného podniku náklady na skladování činí okolo 20 % obratu firmy, je tento obor velmi významný.

Logistika se zabývá tedy toky zboží, peněz a informací jak mezi dodavatelem a odběratelem, tak také uvnitř jednotlivých firem, a to včetně různých systémů skladování zásob.


Odvětví logistiky, která se na této cestě přímo podílejí, na sebe logicky navazují a tvoří základní rámec vedoucí k  naplnění cíle logistiky za minimální cenu.

Řetězec činností logistiky výroby, skladování, dopravy, distribuce a reverzní logistiky kopíruje samotnou cestu zboží od výrobců ke koncovým zákazníkům. Klíčovými podpůrnými pilíři celého procesu je logistika distribuce a dopravy.

 

Logistika výroby

Stojí společně s  predikcí poptávky a logistikou nákupu na samém začátku celého procesu. Zahrnuje v  sobě organizaci a řízení toků (fyzických, informačních a peněžních) ve výrobě, využití technologií,  vytížení kapacit a řízení rozpracované výroby.


Logistika skladování

Velice úzce souvisí na straně výrobce s  logistikou výrobní, na straně distributora/zákazníka s logistikou nákupu. V  obou případech optimalizuje náklady na držení zboží, které se firma rozhodla skladovat.


Logistika dopravy

Zajišťuje bezchybný přesun zboží při dodržení stanoveného času a množství. Přeprava zboží generuje podstatnou část logistických nákladů, proto je třeba její realizaci pečlivě plánovat. Lze využít dopravy silniční, námořní a říční, letecké a železniční – případně jejich vhodná kombinace.


Logistika distribuce

V sobě zahrnuje činnosti související s dopravou, skladováním, manipulací a celními službami.


Reverzní logistika

Zasahuje za rámec procesu cesty zboží od výrobce k zákazníkovi. Tento koncept rozšiřuje ještě o další úroveň – o tok použitých nebo reklamovaných výrobků, obalů a jiných materiálů, které vycházejí od spotřebitele.

 

Multimex nabízí širokou škálu logistických služeb

Při celém procesu benefituje ze strategického umístění společnosti a skladů na železničním terminálu na Praze 3.

  • - Krátkodobé i dlouhodobé skladování
  • - Kompletace a dělení zásilek

  • - Etiketování

  • - Balení a foliování

  • - Vedení skladové evidence na PC

  • - Elektronická výměna dat EDI

Jsme členy asociací

Kontakt

Multimex spedition s.r.o.
Jana Želivského 2200/2
130 00 Praha 3
Česká republika

 

Telefon: +420 267 267 721
Email: info@multimex.cz
IČ: 27871673, DIČ: CZ27871673