Sociální novinky

Teď už se v logistických zkratkách a pojmech neztratíte

A     B    


AETR

Význam
Accord européen sûr les transports routiers = Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě

 

A/R

Význam
All risks = všechna nebezpečí uvedená v pojistných podmínkách

 

A/S

Význam
Alongside ship = k boku lodi

 

ADR

Význam
Accord europeén au transport international des marchandises par route = Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

 

ADT

Význam
Actual Time of Departure = skutečný čas odjezdu

 

AMS

Význam
After Market Service = pozáruční servis

 

ATA

Význam
Actual Time of arival = skutečný čas / datum příjezdu

 

ATP

Význam
Available to Promise = dostupný na příslib

 

ATP

Význam
Dohoda upravující přepravy zboží pod kontrolovanou teplotou

 

AVL

Význam
Accredited Vendor List = seznam schválených dodavatelů

 

AWB

Význam
Airway bill = letecký nákladní list

 

Další novinkaPředchozí novinka

Poslední novinky

Náš nový partner Polská pošta

již před časem jsme vás informovali, že bylo zahájeno oboustranné jednávání se  státním podnikem Polská pošta.
Účelem bylo poskytnou nejen našim klientům, ale celému CZ a PL trhu, rychlejší a stabilnější spojení.
A nám v Multimex spedition se to povedlo! Proto vám přinášíme k tomuto tématu více informací.

Polska poczta zahájila přímé sběrné spojení mezinárodní paletové přepravy do České republiky a Slovenska.
27. července 2020 opustily Vratislav první kamionové linky, což je další fáze vývoje logistických služeb nabízených poštovním operátorem v Polsku a Evropě.

Již více než rok poskytuje Poczta Polska komerční mezinárodní logistickou službu - International Pallet Shipment (MPP) do několika evropských zemí a mezi další evropské země jsou zahrnuty dodávky do Česka a Slovenska z poštovního logistického centra ve Vratislavi. 
Poštovní operátor vyvíjí službu primárně v reakci na tržní poptávku mezi Českou, Slovenskou a Polskou republikou. 

Přeprava úplných a částečných nákladů (plné zatížení nákladu - FTL a částečné zatížení nákladu - PTL) je důležitým odvětvím logistiky, které chce Poczta Polska rozvíjet. 

Společnost získává nové zákazníky přizpůsobením své nabídky vs. očekáváním trhu. Počet zásilek postupně roste, proto společnost kromě plánovaných denních spojení zavádí další kurzy se zbožím vyváženým z Polska. Navíc na přelomu roku 2019/2020 začala společnost poskytovat kurzy MPP pobaltským zemím: Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Kyvadlová doprava začíná tímto směrem z terminálu v Białystoku.

Podle deklarace Multimex spedition budou náklady, které dorazí do našeho cross-dockového skladu na okraji Prahy před 12:00, doručeny ve stejný den zákazníkům do cílové adresy. Dosažení dalších příjemců v České republice bude provedeno následující pracovní den, zatímco doručení na Slovensko bude trvat až 2 pracovní dny.

V rámci MPP Poczta nejčastěji slouží zákazníkům z průmyslových odvětví, jako jsou: domácí spotřebiče, stavební zboží, kování, fólie, náhradní díly, kovové prvky a zemědělsko-potravinářský průmysl. Z manipulace je mimo jiné vyloučeno nepřenosné zboží a zboží podléhající rychlé zkáze.

Poštovní MPP je připojeno k síti CTL Cargo Trans Logistik AG, který také spadá do sítě společně s Multimex spedition fyzicky i prostřednictvím elektronického přenosu dat. 

Více informací

Multimex k aktuální situaci

Koronavirus neboli nemoc Covid-19, je pojem, který momentálně ovlivňuje již celý svět a tím pádem i činnosti naší společnosti Multimex spedition s.r.o. včetně života všech našich kolegů a zaměstnanců.
 

Rádi bychom ujistili všechny naše klienty, že i když je situace velmi vážná, děláme vše pro to, abychom zachovali naše spediční a logistické služby v maximální možné míře, dostáli našim závazkům a zároveň se soustředíme na budoucnost, neboť jsme si vědomi toho, že logistická doprava je zásadním prvkem ekonomiky a pohyb zboží musí být zachován, aby zásobování firem a obyvatel bylo v rámci možností plynulé.
 

Naši zaměstnanci se snaží promptně reagovat na okolnosti, které se mění ze dne na den, dokonce z hodiny na hodinu, ať už jde o dovoz zboží do území, které se nachází v karanténě, či do/ze států, které uzavírají své hranice.
 

Při tom všem je samozřejmě naší prioritou zdraví nejen vás našich klientů, ale i našich zaměstnanců, neboť jsme si vědomi toho, že pokud zanedbáme hygienická opatření, naše snaha vyjde vniveč. Ani nám se nevyhýbá problém s dostupností ochranných pomůcek, nicméně děláme vše pro to, abychom naše zaměstnance těmito pomůckami vybavili a musíme konstatovat, že se nám to i díky našim dodavatelům prozatím daří. Zaměstnanci, u kterých je to možné, pracují v režimu home office.
 

Zároveň jsme zpřísnili dezinfekční opatření na našich logistických pracovištích, dezinfikujeme nejen dopravní techniku, ale i společné prostory.

K celé situaci přistupujeme zodpovědně, sledujeme nařízení vlády ČR a pevně věříme, že vše přečkáme ve zdraví a naše společnost bude zodpovědně uspokojovat poptávku našich spedičních a logistických služeb v těchto složitých podmínkách.
 

Sledujte nás na našem webu či sociálních sítích, kde Vás budeme o měnících se záležitostech průběžně informovat.

Více informací

Jsme členy asociací

Kontakt

Multimex spedition s.r.o.
Jana Želivského 2200/2
130 00 Praha 3
Česká republika

 

Telefon: +420 267 267 721
Email: info@multimex.cz
IČ: 27871673, DIČ: CZ27871673