Sociální novinky

Novinky a zajímavosti z logistiky a spedice

Zahraniční konference logistika

Ve dnech od 4. do 7. června se v Mnichově koná každoroční veletrh Transport Logistic, který přináší nové trendy v dopravě a logistice, a na kterém na 115 000 m2nabízí své produkty více než 2 000 vystavujících. Zastoupení České republiky na tomto veletrhu zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Letošními hlavními tématy bude rozvoj nové hedvábné stezky a celkové výzvy budoucnosti jako jsou například koncepty proti urbanistickému kolapsu.

Zástupci společnosti Multimex se veletrhu zúčastní ve dnech 5. - 6. června za účelem navázání nových kontaktů pro rozvoj stávající sítě, abychom mohli zákazníkům přinést další navýšení kvality našich služeb. V případě zájmu se s námi v těchto dnech můžete v Mnichově potkat.

Další akcí, které se naše společnost každoročně zúčastňuje je celosvětová konference skupiny MarcoPoloLine, která se bude konat ve dnech 20. – 24. září v Aténách. Letošní 12. ročník se bude zabývat novými trendy v námořní dopravě za účelem zlepšení služeb našim zákazníkům.

Více informací

Státní svátky 2019

Státní svátky v České republice v roce 2019

Datum Den v týdnu Svátek
01. 01. 2019 Úterý Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
19. 04. 2019 Pátek Velký pátek
22. 04. 2019 Pondělí Velikonoční pondělí
01. 05. 2019 Středa Svátek práce
08. 05. 2019 Středa Den vítěžství
05. 07. 2019 Pátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
06. 07. 2019 Sobota Den upálení mistra Jana Husa
28. 09. 2019 Sobota Den české státnosti
28. 10. 2019 Pondělí Den vzniku samostatného Československa
17. 11. 2019 Neděle Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. 2019 Úterý Štědrý den
25. 12. 2019 Středa 1. svátek vánoční
26. 12. 2019 Čtvrtek 2. svátek vánoční
31. 12. 2019 Úterý Silvestr - není svátek, ani volno
Více informací

Celní odbavení

Zásilka musí procházet celním odbavením vždy, pokud se posílá z ČR do země mimo EU, nebo ze země mimo EU do ČR. Pozor, proclívat se tak musí i zásilky, které se posílají do Norska, Švýcarska nebo Turecka! Obdobně se musí odbavovat zásilky do některých území, která náleží pod státy EU (např. Faerské ostrovy).

 

Seznam členských států EU:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Nizozemsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

 

Co znamená celně odbavit?

Celním odbavením se rozumí vystavit celní dokumenty. Každá zásilka, která je přepravována mimo EU musí projít celním řízením ať už při exportu nebo importu.

 

Co ode mě budete potřebovat k odbavení exportní zásilky?

Pokud posíláte zásilku mimo EU budeme od Vás potřebovat fakturu pro celní účely (obchodní, nebo proforma), balící list, plnou moc a dispozice. Na základě těchto dokumentů Vás můžeme zastupovat v celním řízení a vyřídíme exportní celní odbavení v rámci ČR. Každý vývozce musí mít od celní správy přidělené EORI číslo.

Pro určité druhy zboží (alkohol či jiné citlivé zboží) mohou být potřeba i další dokumenty (různé certifikáty apod.). V případě potřeby Vás o tom budou naši kolegové z celní deklarace informovat.

 

Co ode mě budete potřebovat k odbavení importní zásilky?

Když se Vám bude doručovat zásilka ze země mimo EU, bude muset projít importním celním odbavením a celní úřad případně vyměří celní dluh (clo, případná spotřební daň...). Musíte mít přidělené EORI číslo (viz výše) a musíte nám udělit plnou moc pro zastupování v celním řízení. Po úspěšném vyřízení celního odbavení bude nutné zaplatit případný vyměřený celní dluh a následně Vám zásilka bude doručena.

 

Jaký je rozdíl mezi fakturou a proforma fakturou?

Běžná obchodní faktura se používá v případě, jestliže posíláte zboží za účelem prodeje, případně za jiným účelem (dar, zápůjčka apod.) a jeho hodnota je vyšší (orientační hranice je přibližně 25.000 Kč). U importního clení je možné použít pouze obchodní fakturu.

Proforma fakturu lze použít jen v případě, že se jedná o zboží „nekomerční“ povahy (zboží neprodáváte) a jeho hodnota není vysoká. Proforma se v praxi používá, když posíláte obchodním partnerům nějaké vzorky, případně dárek apod., nebo pro zásilky se soukromým zbožím mezi fyzickými osobami.

 

Co je to EORI číslo?

EORI číslo je identifikátor přidělovaný státem, resp. celní správou, na základě kterého se identifikují subjekty v rámci celního odbavování (výstupního i vstupního). Jako mají firmy pro běžné fungování v rámci ČR IČO, tak musí mít subjekty, které se účastní celního řízení, přidělené EORI číslo. Každý vývozce či dovozce dostane přidělené jedno unikátní trvalé EORI číslo (většinou totožné s firemním DIČ), soukromým osobám je vždy přidělováno ad hoc pro každý jednotlivý případ proclívání zásilky.

K přidělení EORI je potřeba vyplnit tento formulář. Pokud si nejste jisti, zda již máte EORI číslo přidělené, je možné si to snadno ověřit zadáním Vašeho DIČ na tomto odkazu.

 

Více informací

Brexit v logistice

V důsledku Brexitu dne 30. března 2019 bude každá společnost v EU, která obchoduje se Spojeným královstvím, obchodovat v praxi se třetí zemí.


Aby bylo možné pokračovat v obchodu se zemí, která není členem Evropské unie, budete muset od daňových orgánů požádat o číslo EORI.
EORI je zkratka pro registraci a identifikaci hospodářských subjektů (Economic Operators Registration and Identification).
Toto identifikační číslo pomáhá s rychlejší výměnou dat v rámci EU a umožnuje spolupracovat s dalšími třetími zeměmi.


Důležité je, abyste požádali o číslo EORI s dostatečným předstihem, abyste se vyhnuli překážkám v podnikání.

Firma Multimex spedition je Vám samozřejmě i v této věci k dispozici a tým našich specialistů se Vám bude v celních otázkách spojených s Brexitem rád věnovat.

 

Více informací

Partnerské sítě Multimexu

Potřebujete přepravit například pouze jednu paletu a chcete se vyhnout vysokým nákladům v podobě platby za celou plochu dopravního prostředku? Využijte sběrnou službu, která vám náklady na přepravu ušetří.

Díky našemu členství v celoevropských asociacích, které se zabývají mezinárodní sběrnou službou, jsme Vám schopni zajistit kvalitní servis po celé Evropě. Ve spolupráci s našimi zahraničními partnery, jako je WWPCMarco Polo LineCTLPalletways, nabízíme přepravu od malého balíčku přes klasické paletové zboží až po různorodé atypické zboží.

Na základě Vašich požadavků zvolíme takové řešení, aby odpovídalo Vašim představám, ať už se jedná o cenu, dobu přepravy a dalších nezbytných věcí, které souvisejí s přepravou zásilky.

Každý z partnerů, kteří jsou členy jednotlivých asociací, vidí jeden společný cíl, kterým je samozřejmě spokojený zákazník. Proto se snažíme maximálně přizpůsobit požadavkům zákazníků, abychom nabízeli co nejširší portfolio služeb, což nám právě umožňuje členství v mezinárodních asociacích. Díky propojení jednotlivých partnerů jsme Vám schopni říci, kde se zásilka aktuálně nachází a předpokládaný termín doručení. V samotný den doručení jsme Vám schopni zjistit časový interval, ve kterém bude zásilka doručena, popřípadě se přizpůsobit Vašim časovým požadavkům. Ihned po doručení zásilky Vám zašleme potvrzený dodací list, čímž je celý proces přepravy ukončen.

Potřebujete dopravit zásilku do zemí, kde je nutné provést celní odbavení? Žádný problém. Ve spolupráci s našimi partnery jsme Vám schopni zajistit kompletní celní odbavení a po nezbytných celních procedurách následně zásilku doručíme. Potřebujete zásilku doručit později, než je standartní doba přepravy? Dokážeme zásilku uskladnit a poté ji doručit v požadovaném termínu. To jsou jen některé výhody sběrné služby.

Více informací

Sledujte náš Facebook

Na našem sociálním profilu Facebook, který naleznete na adrese www.facebook.com/multimexpraha/ najdete pravidelné informace o dění nejen v naší firmě. Sledujte novinky z veletrhů a konferencí, kterých se účastníme. Na našem profilu mimo jiné najdete i zajímavé informace z oboru logistika, spedice, doprava a další. Přesvědčte se sami na FB profilu a staňte se naším fanouškem!

Více informací

Platnost CMR

S účinností od 1.1.2019 se změnila náhradová povinnost dopravce ve vnitrostátní přepravě.
Nové ustanovení zákona o silniční dopravě rozšiřuje působnost pravidel o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR) i na dopravu vnitrostátní v rámci ČR.

Mění se tak například výše náhradové povinnosti dopravce. Aktuálně dle Občanského zákoníku platí, že dopravce při ztrátě nebo zničení zásilky hradí cenu, kterou zásilka měla v době, kdy ji převzal (reálnou hodnotu zboží).

Nově bude dle Úmluvy CMR výše náhradové povinnosti dopravce omezena dle hrubé váhy zásilky, v přepočtu na cca 260 Kč za 1 kg.

Změna náhradové povinnosti dopravce se tak velmi silně dotýká také majitelů přepravovaných zásilek. Při poškození či zničení zboží jim již nebude ze strany dopravce nahrazena plná výše škody, jak tomu bylo doposud. Tuto skutečnost lze řešit majetkovým pojištěním přepravovaného zboží (tzv. cargo pojištění), které je jednou z možností krytí plné hodnoty pro majitele zásilky.

Chcete se dozvědět, jaké další změny Vám přináší novela zákona o silniční dopravě? Zúčastněte se semináře Novela zákona o silniční dopravě od 1. 1. 2019, na kterém se mimo jiné seznámíte s postupy, díky kterým proběhne přeprava a řešení případných škod bez zbytečných chyb a následných negativních dopadů.

Více informací

Co je to ADR

Zkratka ADR vznikla z francouzského názvu dohody Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, v českém překladu poté Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
Podobnou dohodou je RIDdohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici nebo ADN - Přeprava nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.

 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Nutnost sjednocení podmínek přepravy nebezpečných látek a předmětů vedla státy ke vzniku mezinárodních předpisů a tedy i ke vzniku dohody ADR, která byla přijata v Ženevě 30. září 1957. ČSSR k ní přistoupila v roce 1987 a Česká republika poté přijala dohodu s účinností od 1. ledna 1993.
Úplné znění dohody je možné nalézt na stránkách Ministerstva dopravy.
 

Smyslem dohody ADR je tedy definovat podmínky přepravy nebezpečného nákladu za účelem omezit rizika spojená se silniční přepravou nebezpečných věcí, příjmem, manipulací a uložením těchto věcí.

Dohoda ADR sjednocuje podmínky jednak pro zařazení nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavky na obaly a jejich značení bezpečnostními značkami, požadavky na vozidla a jejich vybavení, požadavky na příslušné průvodní doklady a také požadavky na samotné řidiče a osoby provádějící manipulaci nebo se na přepravě podílející, jejich školení a požadavky na bezpečnostní poradce.

 

V příručce k dohodě ADR je přesný popis toho kdy, v jakém množství a za jakých podmínek lze přepravovat nebezpečné věci. Řidič podle ADR obdrží na nakládce písemné pokyny pro řidiče (pro případ nehody), kde je přesně popsáno, jak se má v takové situaci zachovat.

 

Co je to nebezpečné zboží?

Pojem nebezpečné zboží (případně ADR) označuje věci, které byly vymezeny v zákoně o silniční dopravě, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohroženo zdraví a bezpečnost osob, majetku, ale také životního prostředí.

Mezi nebezpečné vlastnosti patří například hořlavost, výbušnost, uvolňování a tlak plynů, žíravost, toxicita - jedovatost, samovolná reakce, radioaktivita, oxidace, infekčnost, rakovinotvornost a další.

 

Třídy nebezpečných věcí dle dohody ADR

ADR zboží rozděluje podle povahy do 9 tříd (Kemlerův kód):

 • - třída 1: Výbušné látky a předměty
 • - třída 2.1: Plyny
 • - třída 2.2: Plyny nezápalné a nejedovaté
 • - třída 2.3: Plyny jedovaté
 • - třída 3: Hořlavé kapaliny
 • - třída 4.1: Hořlavé tuhé látky
 • - třída 4.2: Samozápalné látky
 • - třída 4.3: Látky, ve styku s vodou vyvolávající hořlavé plyny
 • - třída 5.1: Látky podporující hoření
 • - třída 5.2: Organické peroxidy
 • - třída 6.1: Toxické látky
 • - třída 6.2: Infekční látky
 • - třída 7: Radioaktivní látky
 • - třída 8: Žíravé látky
 • - třída 9: Jiné nebezpečné látky a předměty

 

Dokumenty povinné pro přepravu ADR

Přepravní doklad - obsahuje předepsané údaje jako například pojmenování a identifikační číslo látky (UN kód), technický název látky, čísla vzorů bezpečnostních značek, obalovou skupinu, kód omezení pro tunely a další. Všechny údaje musí být v jazyce toho, kdo je odesílá. Pokud se jedná o mezinárodní dopravu a není-li jazykem angličtina, němčina nebo francouzština, musí být tyto údaje vyplněny také v těchto jazycích.
 

Písemné pokyny podle ADR - přepravní doklad musí být vždy v kabině řidiče a musí být napsán v jazyce, kterému rozumí řidič. Pokyny pro případ nehody jsou stejné pro všechny členské státy a zajišťuje je dopravce.
 

Další dokumenty pro ADR jsou například osvědčení o schválení vozidla a osvědčení o školení řidiče.

Co musíte udělat, pokud chcete poslat zásilku obsahující nebezpečné zboží?

Pokud potřebujete transportovat ADR zásilku, je nutné, aby byla připravena v souladu s předpisy o nakládání s nebezpečným zbožím. Zásilka musí být správně zabalena, označena a musí být doprovázena předepsanými doklady (DGS, MSDS).

 

Společnost Multimex běžně nepřepravuje ve svém systému zboží 1., 6. a 7. třídy. Ostatní nebezpečné zboží přepravujeme s omezeními u různých produktů a za určitých podmínek.

 

Více informací

Letecká abeceda

Hláskovací tabulka je tabulka převádějící jednotlivé znaky abecedy na jednoduše zapamatovatelná kódová slova začínající těmito hláskami. Jejím účelem je ulehčit srozumitelný přenos písmenných kódů nebo neznámých slov pomocí nekvalitních komunikačních prostředků (rádiem, vysílačkou či telefonem) a to hláskováním (spellováním) daného slova. Vyhneme se tím nesprávnému zaznamenávání či porozumění.

Problémy s hlasovou komunikací začaly dokonce již před příchodem rádia. První zmínky o kódových slovech jsou údajně již z roku 1891. V období 1. světové války bylo zřejmé, že přesnost předávaných zpráv je mnohdy otázkou života a smrti a právě v této době začala vznikat první hláskovací tabulka. V dnešní době se hláskovací abeceda využívá nejvíce v letectví, ale i u policie, armády a v podstatě všude tam, kde se používá rádiová komunikace.

V různých jazycích se používají různé hláskovací tabulky, dokonce i v mezinárodní komunikaci (v angličtině) existuje více tabulek. Nejčastěji se používá tabulka původně definovaná NATO.

Hláskovací výrazy nejsou vybírány namátkově. Byly zvoleny tak, aby se žádné dva navzájem svou výslovností nepodobaly a nemohlo tak dojít k jejich záměně. Jak je vidět z následující tabulky, jako hláskovací hesla (názvy) jsou zvoleny buď názvy měst či osobní jména a pouze výjimečně jsou to obecná slova:

 

Písmeno CZ NATO
(ICAO)
INT EN FR IT DE SK F
A Adam Alfa Amsterdam Alfred Anatole Ancona Anton Adam Aarne
Á A s čárkou (dlouhé A)
Ä Ärger¹ Ärger äiti
B Božena Bravo Baltimore Benjamin Berthe Bari Berta Božena Bertta
C Cyril Charlie Casablanca Charles Célestine Como Cäsar Cyril Celsius
Č Čeněk Čadca
D David Delta Danemark David Désiré Domodossola Dora David Daavid
Ď Ďáblice Ďumbier
E Emil Echo Edison Edward Eugène Empoli Emil Emil Eemeli
Ě E s háčkem
É E s čárkou (dlouhé E)
F František Foxtrot Florida Frederick François Firenze Friedrich František Faarao
G Gustav Golf Gallipoli George Gaston Genova Gustav Gustáv Gideon
H Helena Hotel Havana Harry Henri Hotel Heinrich Helena Heikki
Ch Chrudim Charlotte Chopok
I Ivan India Italia Isaac Irma Imola Ida Ivan Iivari
Í I s čárkou (dlouhé měkké I)
J Josef Juliett Jerusalem Jack Joseph Juventus Julius Jozef Jussi
K Karel Kilo Kilogram King Kléber Kilometro Kaufmann Karol Kalle
L Ludvík Lima Liverpool London Louis Livorno Ludwig Ladislav Lauri
Ľ Ľubochňa
M Marie Mike Madagaskar Mary Marcel Milano Martha Mária Matti
N Norbert (dříve Neruda) November New York Nellie Nicolas Napoli Nordpol Norbert Niilo
Ň Nina Nitra
O Otakar Oscar Oslo Oliver Oscar Otranto Otto Oto Otto
Ó O s čárkou (dlouhé O)
Ö Öse¹ Ökonom öljy
P Petr Papa Paris Peter Pierre Pisa Paula Peter Paavo
Q Quido Quebec Québec Queen Quintal Quadro Quelle Quído kuu
R Rudolf Romeo Roma Robert Raoul Roma Richard Rudolf Risto
Ř Řehoř
S Svatopluk Sierra Santiago Samuel Suzanne Savona Samuel Svätopluk Sakari
Š Šimon Šárka
Sch Schule
ß Eszett
T Tomáš Tango Tripoli Tommy Thérèse Torino Theodor Tomáš Tyyne
Ť Těšnov Teplá
U Urban Uniform Uppsala Uncle Ursule Udine Ulrich Urban Urho
Ů U s kroužkem
Ú U s čárkou
Ü Übel¹ Übermut
V Václav Victor Valencia Victor Victor Venezia Viktor Václav Vihtori
W Dvojité V Whiskey Washington William William Vu Doppia Wilhelm Dvojité W wiski
X Xaver X-ray Xanthippe X-ray Xavier Xilofono Xanthippe Xaver äksä
Y Ypsilon (tvrdé y) Yankee Yokohama Yellow Yvonne Ipsilon Ypsilon Ypsilon Yrjö
Ý Y s čárkou (dlouhé tvrdé Y)
Z Zuzana Zulu Zürich Zebra Zoé Zara Zacharias Zuzana tseta
Ž Žofie Žofia
Více informací

Jsme členy asociací

Kontakt

Multimex spedition s.r.o.
Jana Želivského 2200/2
130 00 Praha 3
Česká republika

Telefon: +420 267 267 721
Email: info@multimex.cz
IČ: 27871673, DIČ: CZ27871673