Mezinárodní i tuzemské přepravy kusových a celovozových zásilek

Silniční přeprava

Tuzemská silniční přeprava

Silniční přeprava - celovozové zásilky

Celovozová zásilka neboli FTL z anglického Full Truck Loads je taková zásilka, která samotná efektivně využije přepravní parametry silničního nákladního vozidla, popřípadě s ohledem na její povahu či jiná specifika (např. vyzvednutí, dodání apod.) nemůže být přepravována společně s jinými zásilkami, a je přepravována tímto vozidlem zcela samostatně.

Místo sousloví celovozová zásilka se používá také označení celovůz či celovozovka. Dispečeři v běžné praxi používají také full load.

Se samotnou přepravou zboží souvisí spousta dalších důležitých činností a služeb jako například celní odbavení zásilek ve vývozu, dovozu či tranzitu, skladování, konsolidace či distribuce dílčích zásilek, zajištění zbožového pojištění apod.

Celovozová doprava se vyznačuje krátkou dodací lhůtou s přijatelnými přepravními náklady. Je vhodná pro přepravu zboží, u kterého je požadován kratší termín dodání, než je dodací lhůta u přeprav systémem sběrné služby. Vzhledem k tomu, že je koncipována jako přeprava jedním dopravním prostředkem (napřímo, tzv. door-door), je vhodná pro přepravy větších produktů a pro přepravu zboží, u kterého je nežádoucí častější manipulace.

 

Silniční přeprava - kusové zásilky

Kusové zásilky, zkratkou LTL z anglického Less Than a Truck Load neboli Less Than Load označují zásilky, které samostatně efektivně nevyužijí celou ložnou plochu silničního nákladního vozidla. Takové zásilky umožňují sdílení zbývající kapacity vozidla s jinými LTL zásilkami, které míří stejným směrem v daném přepravním čase.

Dokládka je skvělou volbou pro přepravu zásilek větších rozměrů nebo celých palet, u kterých je navíc žádoucí rychlé doručení a zároveň se hodí pro zásilky, u kterých je nežádoucí četnější manipulace, neboť zásilky při ní nejsou mnohokrát překládány.

Tento druh přepravy zásilek je rychlý a vzhledem ke sdílení přepravních nákladů se vyplatí i po ekonomické stránce.

Cena za přepravu se pak stanovuje na základě váhy a množství převáženého zboží. Roli tak hraje jednak to, kolik místa ve voze zboží zabere, ale i to zda je zboží stohovatelné (zda je možné na něj při přepravě položit nějaké další zboží).


Zahraniční silniční přeprava

Zahraniční neboli mezinárodní sběrná služba

Mezinárodní silniční sběrná služba je periodická přeprava „nepravidelných“ kusových zásilek mezi dvěma státy, kdy se jednotlivé kusové zásilky shromažďují na jednom či více místech v zemi odeslání (tzv. odesílajících terminálech), aby poté byly v pravidelných intervalech přepravovány do terminálů v zemi určení a následně rozesílány k jednotlivým příjemcům.

Výhody sběrné služby jsou zejména její komplexnost, je-li provozována dobře, relativně krátká přepravní doba od odesílatele k příjemci a cenová dostupnost.

V rámci sběrné služby není možná přeprava věcí s mimořádnou kulturní nebo uměleckou hodnotou či živých zvířat.

Sběrná služba je součástí služeb každé moderní logistické společnosti. Zvládnutí sběrné služby by mělo být znakem toho, že společnost je schopná svému zákazníkovi poskytnout komplexní dopravní servis.

 


Zahraniční dokládka a celovozové zásilky (LTL a FTL)

Přímé zásilky bez překládek.
Máme vytvořené dlouhodobé vztahy s předními dopravci, které nám umožňují rychle reagovat na Vaši poptávku.
 

 


 

Mezinárodní sběrné linky

Zásilky o hmotnosti od 30kg do 2500kg , doba dodání dle jednotlivých destinací.

Naše specializace: Servis:
Německo Denně
Benelux Denně
Velká Británie Denně
 Itálie Denně
Polsko Denně
Slovensko Denně
Španělsko Denně
Portugalsko Denně
Francie Denně

 

Ostatní pravidelné linky: Servis:
Maďarsko Denně
Chorvatsko Denně
 Norsko 2x týdně
 Švédsko Denně
Finsko Denně
 Dánsko Denně
Litva Denně
Lotyšsko Denně
Estonsko Denně
Irsko Denně
Švýcarsko Denně
Rakousko Denně
Gruzie 1x týdně
Ukrajina 1x týdně

 

Firma Multimex spedition

je členem celosvětových organizací WWPCMarco Polo LineCTL, Palletways sdružující na 300 společností ze 100 zemí, zabývajících se tuzemskou a mezinárodní silniční přepravou, včetně letecké a námořní. Poskytujeme komplexní servis „door to door“ zahrnující i související služby jako je celní odbavení, pojištění zásilek či konzultace (způsob balení...).

Jsme členy asociací

Kontakt

Multimex spedition s.r.o.
Jana Želivského 2200/2
130 00 Praha 3
Česká republika

 

Telefon: +420 267 267 721
Email: info@multimex.cz
IČ: 27871673, DIČ: CZ27871673