Námořní a lodní přeprava kontejnerů po celém světě

Námořní přeprava zboží s Multimex spedition

Námořní doprava zboží patří mezi nejstarší a stále se dynamicky rozvíjející druhy dopravy. Tento druh přepravy je vhodný pro zásilky, kde hrají hlavní roli přepravní náklady a na tranzitní dobu není kladen takový důraz. V rámci námořní přepravy lze přepravovat celokontejnerovou zásilku (FCL), popřípadě kusovou zásilku (LCL).

 

Celokontejnerová přeprava neboli FCL (Full Container Load)

Jedná se o nejefektivnější a nejekonomičtější řešení v námořní přepravě pro větší objemy zboží a to především díky jednotnému systému mezinárodně používaných přepravních jednotek - ISO kontejnerů. Dle povahy zboží se zajistí přeprava ve vhodném typu kontejneru včetně speciálních typů (chladící, open-top, cisterny atd.). Celokontejnerová přeprava se využívá v případě, že vaše zásilka naplní užitečnou kapacitu kontejneru.

Výhodou kontejnerové přepravy je zabezpečení zboží proti poškození či krádeži v uzavřeném kontejneru, který je po nakládce zaplombován odesílatelem a až na místo vykládky dopraven se stejnou plombou.

 

Kusové zásilky ve sběrných kontejnerech neboli LCL (Less then Container Load)

LCL je označení pro dokládky, kdy objem a váha zásilky nenaplní zcela užitečnou kapacitu kontejneru. V tomto případě se zásilka připojí k zásilkám ostatních zákazníků a cena je následně rozpočítána mezi jednotlivé zásilky dle zabraného objemu ve sběrném kontejneru. Minimální objem je 1 cbm.

 

Naše spediční společnost

je členem celosvětových organizací WWPCMarco Polo LineCTL a Palletways sdružující na 300 společností ze 100 zemí, zabývajících se námořní, leteckou a silniční přepravou. Nabízíme všem klientům komplexní servis „door to door“ včetně souvisejících služeb, jako je celní odbavení, pojištění zásilek, konzultace či způsob balení.

 

Služby nabízíme formou kombinované přepravy:

Svoz zásilky

Přeprava od odesilatele na na kontejnerový terminál

 

Terminál odeslání

Nakládka do sběrného kontejneru

 

Námořní přeprava

Přeprava kontejnerovou lodí

 

Terminál určení

Vykládka na kontejnerovém terminálu

 

Doručení

Přeprava zásilky k příjemci

Zajišťujeme importní a exportní celní odbavení včetně zajištění všech potřebných přepravních dokumentů, připojištění zásilek při mezinárodní přepravě a konzultace o způsobu balení podle druhu zboží.

Jsme členy asociací

Kontakt

Multimex spedition s.r.o.
Jana Želivského 2200/2
130 00 Praha 3
Česká republika

Telefon: +420 267 267 721
Email: info@multimex.cz
IČ: 27871673, DIČ: CZ27871673