Námořní a lodní přeprava kontejnerů po celém světě

Námořní přeprava zboží s Multimex spedition

Námořní doprava zboží patří mezi nejstarší a stále se dynamicky rozvíjející druhy dopravy. Tento druh přepravy je vhodný pro zásilky, kde hrají hlavní roli přepravní náklady a na tranzitní dobu není kladen takový důraz. V rámci námořní přepravy lze přepravovat celokontejnerovou zásilku (FCL), popřípadě kusovou zásilku (LCL).

 

Celokontejnerová přeprava neboli FCL (Full Container Load)

Jedná se o nejefektivnější a nejekonomičtější řešení v námořní přepravě pro větší objemy zboží a to především díky jednotnému systému mezinárodně používaných přepravních jednotek - ISO kontejnerů. Dle povahy zboží se zajistí přeprava ve vhodném typu kontejneru včetně speciálních typů (chladící, open-top, cisterny atd.). Celokontejnerová přeprava se využívá v případě, že vaše zásilka naplní užitečnou kapacitu kontejneru.

Výhodou kontejnerové přepravy je zabezpečení zboží proti poškození či krádeži v uzavřeném kontejneru, který je po nakládce zaplombován odesílatelem a až na místo vykládky dopraven se stejnou plombou.

 

Kusové zásilky ve sběrných kontejnerech neboli LCL (Less then Container Load)

LCL je označení pro dokládky, kdy objem a váha zásilky nenaplní zcela užitečnou kapacitu kontejneru. V tomto případě se zásilka připojí k zásilkám ostatních zákazníků a cena je následně rozpočítána mezi jednotlivé zásilky dle zabraného objemu ve sběrném kontejneru. Minimální objem je 1 cbm.

 

Naše spediční společnost

je členem celosvětových organizací WWPCMarco Polo LineCTL a Palletways sdružující na 300 společností ze 100 zemí, zabývajících se námořní, leteckou a silniční přepravou. Nabízíme všem klientům komplexní servis „door to door“ včetně souvisejících služeb, jako je celní odbavení, pojištění zásilek, konzultace či způsob balení.

 

Služby nabízíme formou kombinované přepravy:

Svoz zásilky

Přeprava od odesilatele na na kontejnerový terminál

 

Terminál odeslání

Nakládka do sběrného kontejneru

 

Námořní přeprava

Přeprava kontejnerovou lodí

 

Terminál určení

Vykládka na kontejnerovém terminálu

 

Doručení

Transport zum Empfänger

Zajišťujeme importní a exportní celní odbavení včetně zajištění všech potřebných přepravních dokumentů, připojištění zásilek při mezinárodní přepravě a konzultace o způsobu balení podle druhu zboží.

Jsme členy asociací

Kontakt

Multimex spedition s.r.o.
Jana Želivského 2200/2
130 00 Praha 3
Česká republika

 

Telefon: +420 267 267 721
Email: info@multimex.cz
IČ: 27871673, DIČ: CZ27871673