Co je to bill of landing neboli náložný list?

Sociální novinky

Co je to konosament neboli Bill of Lading B/L

Často se nás zákazníci ptají, co je to vlastně konosament.

Konosament je zvláštním typem náložného listu, který se používá při námořní přepravě. Jedná se o dokument, do kterého je zapsáno vlastnické právo k přepravovanému zboží a je cenným papírem, který představuje vlastnictví ke zboží..
 

Konosament v podstatě představuje závazek dopravce vydat převzatý náklad k námořní přepravě, bude-li mu předložen konosament a na něm potvrzeno přijetí nákladu k přepravě.

 

V České republice platná a účinná Hamburská pravidla definují konosament jako dokument, který je průkazem smlouvy o námořní přepravě a o převzetí nebo naložení zboží dopravcem a jímž se dopravce zavazuje, že vydá zboží při odevzdání tohoto dokumentu, přičemž ustanovení o tom, že zboží má být vydáno na řad jmenované osoby nebo na řad nebo doručiteli, zakládá takový závazek

 

Jaké funkce vlastně konosament plní?

V první řadě usnadňuje převod vlastnického práva k přepravovanému zboží.
Převod vlastnictví se uskuteční převodem konosamentu a tím se zjednodušuje obchodování se zbožím, které je tou dobou přepravováno nebo se nalézá například ve skladu.

V druhé řadě konosament slouží jako potvrzení o množství, kvalitě, označení zboží a o tom, zda bylo zboží vůbec na palubu lodi naloženo.
V neposlední řadě je konosament také důkaz o existenci smlouvy o přepravě zboží.

 

Druhy konosamentu

Jako u jiných cenných papírů, tak i u konosamentu rozeznáváme následující druhy:

 • Konosament na jméno („Named B/L“, „Straight B/L“)
 • Konosament na řad („Order B/L“)
 • Konosament na doručitele („Bearer B/L“)
 • Palubní konosament/konosament o nalodění („On board B/L“, „Shipped B/L“)
 • Přejímací konosament („Received for Shipment B/L“)

 

Funkce konosamentu

 • Převodní funkce
 • Potvrzení o převzetí zboží
 • Prohlášení o množství nakládaného zboží
 • Prohlášení o stavu nakládaného zboží
 • Prohlášení o označení nakládaného zboží
 • Prohlášení o zboží přepravovaném v kontejnerech

Věříme, že díky našemu článku máte v pojmu konosament neboli také Bill of Lading či zkráceně B/L který se používá v námořní přepravě již alespoň trochu jasno.
Ale pokud i přes zběžné vysvětlení máte jisté pochybnosti, nevadí. Je tu pro vás připraven náš tým z oddělení námořní přepravy, který vám se vším ochotně pomůže.

 

Další novinkaPředchozí novinka

Poslední novinky

Náš nový partner Polská pošta

již před časem jsme vás informovali, že bylo zahájeno oboustranné jednávání se  státním podnikem Polská pošta.
Účelem bylo poskytnou nejen našim klientům, ale celému CZ a PL trhu, rychlejší a stabilnější spojení.
A nám v Multimex spedition se to povedlo! Proto vám přinášíme k tomuto tématu více informací.

Polska poczta zahájila přímé sběrné spojení mezinárodní paletové přepravy do České republiky a Slovenska.
27. července 2020 opustily Vratislav první kamionové linky, což je další fáze vývoje logistických služeb nabízených poštovním operátorem v Polsku a Evropě.

Již více než rok poskytuje Poczta Polska komerční mezinárodní logistickou službu - International Pallet Shipment (MPP) do několika evropských zemí a mezi další evropské země jsou zahrnuty dodávky do Česka a Slovenska z poštovního logistického centra ve Vratislavi. 
Poštovní operátor vyvíjí službu primárně v reakci na tržní poptávku mezi Českou, Slovenskou a Polskou republikou. 

Přeprava úplných a částečných nákladů (plné zatížení nákladu - FTL a částečné zatížení nákladu - PTL) je důležitým odvětvím logistiky, které chce Poczta Polska rozvíjet. 

Společnost získává nové zákazníky přizpůsobením své nabídky vs. očekáváním trhu. Počet zásilek postupně roste, proto společnost kromě plánovaných denních spojení zavádí další kurzy se zbožím vyváženým z Polska. Navíc na přelomu roku 2019/2020 začala společnost poskytovat kurzy MPP pobaltským zemím: Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Kyvadlová doprava začíná tímto směrem z terminálu v Białystoku.

Podle deklarace Multimex spedition budou náklady, které dorazí do našeho cross-dockového skladu na okraji Prahy před 12:00, doručeny ve stejný den zákazníkům do cílové adresy. Dosažení dalších příjemců v České republice bude provedeno následující pracovní den, zatímco doručení na Slovensko bude trvat až 2 pracovní dny.

V rámci MPP Poczta nejčastěji slouží zákazníkům z průmyslových odvětví, jako jsou: domácí spotřebiče, stavební zboží, kování, fólie, náhradní díly, kovové prvky a zemědělsko-potravinářský průmysl. Z manipulace je mimo jiné vyloučeno nepřenosné zboží a zboží podléhající rychlé zkáze.

Poštovní MPP je připojeno k síti CTL Cargo Trans Logistik AG, který také spadá do sítě společně s Multimex spedition fyzicky i prostřednictvím elektronického přenosu dat. 

Více informací

Zkratky v logistice A

A     B    


AETR

Význam
Accord européen sûr les transports routiers = Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě

 

A/R

Význam
All risks = všechna nebezpečí uvedená v pojistných podmínkách

 

A/S

Význam
Alongside ship = k boku lodi

 

ADR

Význam
Accord europeén au transport international des marchandises par route = Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

 

ADT

Význam
Actual Time of Departure = skutečný čas odjezdu

 

AMS

Význam
After Market Service = pozáruční servis

 

ATA

Význam
Actual Time of arival = skutečný čas / datum příjezdu

 

ATP

Význam
Available to Promise = dostupný na příslib

 

ATP

Význam
Dohoda upravující přepravy zboží pod kontrolovanou teplotou

 

AVL

Význam
Accredited Vendor List = seznam schválených dodavatelů

 

AWB

Význam
Airway bill = letecký nákladní list

 

Více informací

Jsme členy asociací

Kontakt

Multimex spedition s.r.o.
Jana Želivského 2200/2
130 00 Praha 3
Česká republika

 

Telefon: +420 267 267 721
Email: info@multimex.cz
IČ: 27871673, DIČ: CZ27871673