Sociální novinky

Jak získat praxi? Přihlaste se na stáž v logistice a spedici

Společnost Multimex pravidelně nabízí studenstké stáže a odborné praxe, na které se mohou případní zájemci hlásit na email personalistika@multimex.cz. Stáží se mohou zúčastnit jak čeští, tak i zahraniční studenti.

Dlouhodobě spolupracujeme s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou dopravní a také mezinárodním programem pro výměnu universitních studentů Erasmus. Se studenty se během praxe domlouváme o tom, na čem by se chtěli podílet a umožňujeme jim tak nahlédnout do oblastí, které je zajímají nejvíce.

Níže uvádíme reference od několika studentů, kteří se praxe či stáže v naší společnosti již zúčastnili:

 

Adam Řihák

Dobrý den, jmenuji se Adam Řihák, je mi 18 let a studuji 3. ročník na Střední Průmyslové škole Dopravní v Masné v Praze.

Během praxe ve firmě Multimex jsem se zabýval dvěmi opakujícími se činnostmi souvisejícími s evidencí. První z nich byla archivování dodacích listů, které slouží jako doklady o předání a převzetí zboží, do evidenčních desek provedených přeprav všeho druhu zboží, ovšem až potom co jsou oskenovány a nahrány do interního systému M3, jenž pochází z Německa. Mimochodem, Multimex je jedinou českou firmou používající právě tento informační systém. Ta druhá byla přiřazování kopií nákladních listů ve formě PDF k záznamům o zorganizovaných a již proběhnutých přepravách.

Celkově jsem spokojený, jsem rád že jsem se přihlásil právě sem. Byla to zajímavá zkušenost a dobrá příležitost nejen vidět jak to ve firmách tohoto oboru chodí, ale také si připomenout nějaké pojmy z minulých ročníků, o kterých už jsem ztratil přehled.

 

 

Ondřej Hájek

Jmenuji se Ondra, je mi 19 let. Studuju obor zasílatelství a logistika na SPŠD Masná. Proto jsem si vybral firmu Multimex Spedition a.s na praxi. Pomáhal jsem dva týdny vytvářet různé věci, jako např. základní informace o celnictví nebo jsem vytvořil seznam svátků okolních států. Také jsem se dozvěděl, jak taková spedice funguje. Byla to dobrá zkušenost.

 

 

 

Cristina García Alba

Mi nombre es Cristina, soy de Córdoba {Espaňa} y tengo 22 aňos.

He estudiado Administración y Finanzas en SAFA {Baena}, y por ese motivo estoy en Praga realizando un Erasmus. Las prácticas las realizo en Multimex Spedition A.S, es una empresa de logística de Praga { República Checa} en la que voy a estar tres meses.

Aqui , yo me encargo de controlar y ordenar facturas, escribir emails, buscar información y contactos, ayudar con los textos y marketing en espaňol, etc.

Es una experiencia muy bonita, además conocer Praga, una Ciudad preciosa, puedo hablar ingles. Aqui en Multimex he aprendido muchas cosas y hay buenos companeros de trabajo.

Personalmente estoy muy contenta de haber podido disfrutar de esta experiencia, y animo a la gente que si tienen la oportunidad de realizarla, que la hagan. Sin embargo, siempre podeis visitar Praga.

 

 

My name is Cristina, I live in Cordoba {Spain} and I am 22 years old.

I studied administration and finance in SAFA School { Baena}, and for this reason I am in Prague performing an Erasmus. The training I do perform in Multimex Spedition a.s, it a logistic company from Prague { Cezch Republic} and I am for three months here.

Here, I controle and organise the bills, write emails, search for information and contact, help with the text and marketing in Spanish, etc.

It is avery good experience, besides to know Prague, a beautiful city, I can speak English.

Here in Multimex I have learned many things and I have good coworkers,.

Personally, I am very happy with this experience, and I would like to cheer up the people to make this experience when they can, however, you can always visit Prague.

Další novinka

Poslední novinky

Spolupráce s Poczta Polska

Víte o tom, že na konci září se naši kolegové setkali se zástupci největšího polského dopravce a to Polskou poštou neboli Poczta Polska?

Jedním z bodů tohoto setkání bylo vyhodnocení dosavadní spolupráce v partnerské síti CTL - Cargo Trans Logistik AG a její další rozvoj.
Dalším důležitým bodem diskuse byl rozvoj obchodu mezi Českou republikou a Polskem včetně možnosti přímé spolupráce mezi společností Poczta Polska a Multimex Spedition. Na základě rozboru tohoto tématu se obě společnosti dohodli na přípravě přímé linky z Prahy do Vratislavi pro rok 2020, která by měla přinést zrychlení toku zboží mezi oběma státy a přinést celkovou úsporu nákladů a tím přinést pro naše zákazníky ještě lepší ceny, což považujeme za úspěch.


O dalším průběhu příprav Vás budeme informovat.

Team Multimex

 

Více informací

Valná hromada akcionářů CTL

V červnu 2019 se uskutečnila valná hromada akcionářů CTL -  Cargo Trans Logistik AG.
Místem konání valné hromady byl hotel Kloster v německém Hyadau.
Za společnost Multimex spedition se valné hromady zúčastnili Mikuláš Doubravský, prokurista a Aneta Rypotová, odpovědná za nové projekty.
Na valné hromadě, jako každoročně, došlo mimojiné ke schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018, k odsouhlasení rozdělení zisku a ke schválení zásadních plánů na rok 2020.

Již tradičně je nedílnou součástí tohoto konání předávání certifikátů kvality za uplynulý rok, v tomto roce to bylo tedy za rok 2018. Zástupci společnosti Multimex spedition obdrželi z rukou pana P. Walter a N. Takács certifikát kvality na znamenité úrovni 97,45%, což považujeme za velký úspěch a ocenění naší kvalitní práce.

 

Více informací

Jsme členy asociací

Kontakt

Multimex spedition s.r.o.
Jana Želivského 2200/2
130 00 Praha 3
Česká republika

 

Telefon: +420 267 267 721
Email: info@multimex.cz
IČ: 27871673, DIČ: CZ27871673