Sociální novinky

Jak získat praxi? Přihlaste se na stáž v logistice a spedici

Společnost Multimex pravidelně nabízí studenstké stáže a odborné praxe, na které se mohou případní zájemci hlásit na email personalistika@multimex.cz. Stáží se mohou zúčastnit jak čeští, tak i zahraniční studenti.

Dlouhodobě spolupracujeme s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou dopravní a také mezinárodním programem pro výměnu universitních studentů Erasmus. Se studenty se během praxe domlouváme o tom, na čem by se chtěli podílet a umožňujeme jim tak nahlédnout do oblastí, které je zajímají nejvíce.

Níže uvádíme reference od několika studentů, kteří se praxe či stáže v naší společnosti již zúčastnili:

 

Adam Řihák

Dobrý den, jmenuji se Adam Řihák, je mi 18 let a studuji 3. ročník na Střední Průmyslové škole Dopravní v Masné v Praze.

Během praxe ve firmě Multimex jsem se zabýval dvěmi opakujícími se činnostmi souvisejícími s evidencí. První z nich byla archivování dodacích listů, které slouží jako doklady o předání a převzetí zboží, do evidenčních desek provedených přeprav všeho druhu zboží, ovšem až potom co jsou oskenovány a nahrány do interního systému M3, jenž pochází z Německa. Mimochodem, Multimex je jedinou českou firmou používající právě tento informační systém. Ta druhá byla přiřazování kopií nákladních listů ve formě PDF k záznamům o zorganizovaných a již proběhnutých přepravách.

Celkově jsem spokojený, jsem rád že jsem se přihlásil právě sem. Byla to zajímavá zkušenost a dobrá příležitost nejen vidět jak to ve firmách tohoto oboru chodí, ale také si připomenout nějaké pojmy z minulých ročníků, o kterých už jsem ztratil přehled.

 

 

Ondřej Hájek

Jmenuji se Ondra, je mi 19 let. Studuju obor zasílatelství a logistika na SPŠD Masná. Proto jsem si vybral firmu Multimex Spedition a.s na praxi. Pomáhal jsem dva týdny vytvářet různé věci, jako např. základní informace o celnictví nebo jsem vytvořil seznam svátků okolních států. Také jsem se dozvěděl, jak taková spedice funguje. Byla to dobrá zkušenost.

 

 

 

Cristina García Alba

Mi nombre es Cristina, soy de Córdoba {Espaňa} y tengo 22 aňos.

He estudiado Administración y Finanzas en SAFA {Baena}, y por ese motivo estoy en Praga realizando un Erasmus. Las prácticas las realizo en Multimex Spedition A.S, es una empresa de logística de Praga { República Checa} en la que voy a estar tres meses.

Aqui , yo me encargo de controlar y ordenar facturas, escribir emails, buscar información y contactos, ayudar con los textos y marketing en espaňol, etc.

Es una experiencia muy bonita, además conocer Praga, una Ciudad preciosa, puedo hablar ingles. Aqui en Multimex he aprendido muchas cosas y hay buenos companeros de trabajo.

Personalmente estoy muy contenta de haber podido disfrutar de esta experiencia, y animo a la gente que si tienen la oportunidad de realizarla, que la hagan. Sin embargo, siempre podeis visitar Praga.

 

 

My name is Cristina, I live in Cordoba {Spain} and I am 22 years old.

I studied administration and finance in SAFA School { Baena}, and for this reason I am in Prague performing an Erasmus. The training I do perform in Multimex Spedition a.s, it a logistic company from Prague { Cezch Republic} and I am for three months here.

Here, I controle and organise the bills, write emails, search for information and contact, help with the text and marketing in Spanish, etc.

It is avery good experience, besides to know Prague, a beautiful city, I can speak English.

Here in Multimex I have learned many things and I have good coworkers,.

Personally, I am very happy with this experience, and I would like to cheer up the people to make this experience when they can, however, you can always visit Prague.

Další novinka

Poslední novinky

Zkratky v logistice A

A     B    


AETR

Význam
Accord européen sûr les transports routiers = Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě

 

A/R

Význam
All risks = všechna nebezpečí uvedená v pojistných podmínkách

 

A/S

Význam
Alongside ship = k boku lodi

 

ADR

Význam
Accord europeén au transport international des marchandises par route = Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

 

ADT

Význam
Actual Time of Departure = skutečný čas odjezdu

 

AMS

Význam
After Market Service = pozáruční servis

 

ATA

Význam
Actual Time of arival = skutečný čas / datum příjezdu

 

ATP

Význam
Available to Promise = dostupný na příslib

 

ATP

Význam
Dohoda upravující přepravy zboží pod kontrolovanou teplotou

 

AVL

Význam
Accredited Vendor List = seznam schválených dodavatelů

 

AWB

Význam
Airway bill = letecký nákladní list

 

Více informací

Multimex k aktuální situaci

Koronavirus neboli nemoc Covid-19, je pojem, který momentálně ovlivňuje již celý svět a tím pádem i činnosti naší společnosti Multimex spedition s.r.o. včetně života všech našich kolegů a zaměstnanců.
 

Rádi bychom ujistili všechny naše klienty, že i když je situace velmi vážná, děláme vše pro to, abychom zachovali naše spediční a logistické služby v maximální možné míře, dostáli našim závazkům a zároveň se soustředíme na budoucnost, neboť jsme si vědomi toho, že logistická doprava je zásadním prvkem ekonomiky a pohyb zboží musí být zachován, aby zásobování firem a obyvatel bylo v rámci možností plynulé.
 

Naši zaměstnanci se snaží promptně reagovat na okolnosti, které se mění ze dne na den, dokonce z hodiny na hodinu, ať už jde o dovoz zboží do území, které se nachází v karanténě, či do/ze států, které uzavírají své hranice.
 

Při tom všem je samozřejmě naší prioritou zdraví nejen vás našich klientů, ale i našich zaměstnanců, neboť jsme si vědomi toho, že pokud zanedbáme hygienická opatření, naše snaha vyjde vniveč. Ani nám se nevyhýbá problém s dostupností ochranných pomůcek, nicméně děláme vše pro to, abychom naše zaměstnance těmito pomůckami vybavili a musíme konstatovat, že se nám to i díky našim dodavatelům prozatím daří. Zaměstnanci, u kterých je to možné, pracují v režimu home office.
 

Zároveň jsme zpřísnili dezinfekční opatření na našich logistických pracovištích, dezinfikujeme nejen dopravní techniku, ale i společné prostory.

K celé situaci přistupujeme zodpovědně, sledujeme nařízení vlády ČR a pevně věříme, že vše přečkáme ve zdraví a naše společnost bude zodpovědně uspokojovat poptávku našich spedičních a logistických služeb v těchto složitých podmínkách.
 

Sledujte nás na našem webu či sociálních sítích, kde Vás budeme o měnících se záležitostech průběžně informovat.

Více informací

Jsme členy asociací

Kontakt

Multimex spedition s.r.o.
Jana Želivského 2200/2
130 00 Praha 3
Česká republika

 

Telefon: +420 267 267 721
Email: info@multimex.cz
IČ: 27871673, DIČ: CZ27871673