Co je to bill of landing neboli náložný list?

Social news

Co je to konosament neboli Bill of Lading B/L

Často se nás zákazníci ptají, co je to vlastně konosament.

Konosament je zvláštním typem náložného listu, který se používá při námořní přepravě. Jedná se o dokument, do kterého je zapsáno vlastnické právo k přepravovanému zboží a je cenným papírem, který představuje vlastnictví ke zboží..
 

Konosament v podstatě představuje závazek dopravce vydat převzatý náklad k námořní přepravě, bude-li mu předložen konosament a na něm potvrzeno přijetí nákladu k přepravě.

 

V České republice platná a účinná Hamburská pravidla definují konosament jako dokument, který je průkazem smlouvy o námořní přepravě a o převzetí nebo naložení zboží dopravcem a jímž se dopravce zavazuje, že vydá zboží při odevzdání tohoto dokumentu, přičemž ustanovení o tom, že zboží má být vydáno na řad jmenované osoby nebo na řad nebo doručiteli, zakládá takový závazek

 

Jaké funkce vlastně konosament plní?

V první řadě usnadňuje převod vlastnického práva k přepravovanému zboží.
Převod vlastnictví se uskuteční převodem konosamentu a tím se zjednodušuje obchodování se zbožím, které je tou dobou přepravováno nebo se nalézá například ve skladu.

V druhé řadě konosament slouží jako potvrzení o množství, kvalitě, označení zboží a o tom, zda bylo zboží vůbec na palubu lodi naloženo.
V neposlední řadě je konosament také důkaz o existenci smlouvy o přepravě zboží.

 

Druhy konosamentu

Jako u jiných cenných papírů, tak i u konosamentu rozeznáváme následující druhy:

 • Konosament na jméno („Named B/L“, „Straight B/L“)
 • Konosament na řad („Order B/L“)
 • Konosament na doručitele („Bearer B/L“)
 • Palubní konosament/konosament o nalodění („On board B/L“, „Shipped B/L“)
 • Přejímací konosament („Received for Shipment B/L“)

 

Funkce konosamentu

 • Převodní funkce
 • Potvrzení o převzetí zboží
 • Prohlášení o množství nakládaného zboží
 • Prohlášení o stavu nakládaného zboží
 • Prohlášení o označení nakládaného zboží
 • Prohlášení o zboží přepravovaném v kontejnerech

Věříme, že díky našemu článku máte v pojmu konosament neboli také Bill of Lading či zkráceně B/L který se používá v námořní přepravě již alespoň trochu jasno.
Ale pokud i přes zběžné vysvětlení máte jisté pochybnosti, nevadí. Je tu pro vás připraven náš tým z oddělení námořní přepravy, který vám se vším ochotně pomůže.

 

Next newsPrevious news

Latest news

Předpisy zimní pneumatiky

 

Země Předpisy pro pneumatiky Předpisy pro sněhové řetězy Další informace
Albánie Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky pro nákladní auta a autobusy

Sněhové řetězy pro hnací nápravy musí být ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek.

 

Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Belgie Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Symetrická montáž povinná pro M+S a zimní pneumatiky

Sněhové řetězy povolené pouze na silnicích pokrytých sněhem a/nebo ledem.

 

Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Bělorusko Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky

Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem.

 

Pneumatiky s hroty jsou povoleny
Bosna
Hercegovina

Zimní pneumatiky jsou povinné od 15. listopadu do 15. dubna u vozidel s více než 8 sedadly a pro vozidla > 3,5 t ve 2 možnostech. Možnost 1: Pneumatiky se zimním dezénem na hnané nápravě s min. hloubkou dezénu 4 mm. Možnost 2: Pneumatiky se standardním dezénem s min. hloubkou dezénu 4 mm, v případě zimních podmínek (např. sněhová vánice, mrznoucí déšť) musí být namontovány sněhové řetězy na hnané nápravě.

Sněhové řetězy musí být ve vozidle od 1. listopadu do 31. března. Použití je povinné na horských průsmycích při označení dopravními značkami. Pneumatiky s hroty jsou zakázány. Bez adekvátního zimního vybavení může být odmítnut vstup do země.
Bulharsko Od 15. listopadu do 1. března jsou povinné letní nebo zimní pneumatiky s minimální hloubku dezénu 4mm
Sněhové řetězy musí být ve vozidle od 1. listopadu do 31. března. Použití je povinné na horských průsmycích při označení dopravními značkami.
Pneumatiky s hroty jsou zakázány. Bez adekvátního zimního vybavení může být odmítnut vstup do země.
Černá Hora


Pneumatiky označené symbolem M+S nebo zimní pneumatiky jsou povinné od listopadu do dubna na silnicích, specifikovaných ministerstvem policie. Min. hloubka dezénu 4 mm.

 

Sněhové řetězy pro pneumatiky na hnané nápravě musí být ve vozidle. Použití v souladu s dopravními značkami a podmínkami. Pneumatiky s hroty jsou zakázány. Autobusy a nákladní vozidla musí mít lopatu na sníh.
Česká republika


Zimní pneumatiky povinné od 1. listopadu do 31. března v závislosti na aktuálních zimních podmínkách (sníh, led, námraza), nebo v případě značky „zimní výbava“. M+S pneumatiky jsou povinné na hnací nápravy vozidel o celkové hmotnosti > 3,5 t s hloubkou dezénu min. 6mm.

 

Sněhové řetězy jsou povinné, pokud je uvedeno dopravním značením na alespoň 2 hnacích kolech vozidla s 3 a více nápravami. Pneumatiky s hroty jsou zakázány
Dánsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Sněhové řetězy jsou povolené od 1. listopadu do 15. dubna. Pneumatiky s hroty jsou povolené od 1. listopadu do 15. dubna. Pneumatiky s hroty by měly být montovány na všech kolech v tomto období.
Estonsko


Zimní pneumatiky povinné pro vozidla o celkové hmotnosti <3,5 t (radiální pneumatiky s hloubkou dezénu min. 3 mm) od 1. prosince do 1. března (také od října do dubna v závislosti na počasí). Těžší vozidla nevyžadují zimní pneumatiky, ale minimální hloubka dezénu 3 mm je povinná.

 

Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty povoleny od 15. října do 31. března.
Finsko

Vozidla o celkove hmotnosti vyšší 3,5 t. v období prosinec-únor: na hnané nápravě min. 5 mm a všechny ostatní nápravy min. hloubka dezénu 3 mm. Zimní pneumatiky jsou povinné pro hnanou a řízenou nápravu, ale nejsou definovány v právních předpisech. Ve vysvětlení jsou zimní pneumatiky definovány jako M + S.

 

Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty povoleny od 1. listopadu do 31. března v závislosti na povětrnostních podmínkách. Test opotřebení vozovky pneumatikami s hroty není vyžadován.
Francie

Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Výjimky jsou vyznačeny dopravními značkami. Zimní vybavení je povinné na silnicích označených značkou B26. Předpisy pro zimní provoz se v současné době upravují a změny budou relevantní již pro zimní sezonu 2020/2021.

 

Použití sněhových řetězů, pokud je určeno dopravním značením. Vozidla o celkové hmotnosti < 3,5 t: pneumatiky s hroty povoleny od první soboty před 11. listopadem do poslední neděle v březnu, max. rychlost 90 km/h. Vozidla s pneumatikami s hroty musí být označena samolepkou. Pneumatiky s hroty jsou zakázány pro automobily o celkové hmotnosti > 3,5 t.
Chorvatsko Zimní pneumatiky jsou povinné od 15. listopadu do 15. dubna. M+S pneumatiky jsou povinné na hnací nápravě vozidel > 3,5 t. Sněhové řetězy požadované pro hnanou nápravu v určitých podmínkách. Sněhové řetězy povinné v regionu Lika/Gorski Kotar. Pneumatiky s hroty jsou zakázány. V komerčně používaných vozidlech musí být k dispozici lopata na sníh
Irsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem.
Pneumatiky s hroty jsou povoleny jen na zasněžených nebo zledovatělých silnicích, max. rychlost 96/112 km/h (státní silnice/dálnice).
Island Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky.    
Itálie Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Výjimky jsou vyznačeny dopravními značkami. Protismykové zařízení (např. sněhové řetězy) musí být ve vozidle. Zimní směrnice RU/1580 platí pouze pro následující kategorie vozidel: M1, N1 a O1. V případě sněžení může policie zakázat provoz na části dálnice.
Kosovo Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky Sněhové řetězy pro hnací nápravy musí být ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Pneumatiky s hroty jsou zakázány. Autobusy a nákladní auta musí mít ve výbavě lopatu na sníh.
Lichtenštejnsko  


Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Nicméně vyvstávají otázky odpovědnosti za způsobené škody, pokud jsou používány nevhodné pneumatiky. Vybavení vozidla musí odpovídat povětrnostním podmínkám.

Sněhové řetězy povoleny. Nejsou nutné v údolích. V horách dopravní značky signalizují, zda jsou sněhové řetězy povinné. Vozidla o celkové hmotnosti > 7,5 t: pneumatiky s hroty povoleny od 1. listopadu do 30. dubna, max. rychlost 80 km/h. Všechny kola by měly být vybaveny pneumatikami s hroty. Vozidla s pneumatikami s hroty musí být označeny samolepkou.
Litva

Zimní pneumatiky povinné pro vozidla o celkové hmotnosti < 3,5 t od 1. listopadu do 1. dubna. Těžší vozidla nevyžadují zimní pneumatiky, ale minimální hloubka dezénu 1,6 mm je povinná.

 

Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty jsou povoleny od 1. listopadu do 1. dubna.
Lotyšsko

Zimní pneumatiky (M+S) povinné pro vozidla o celkové hmotnosti < 3,5 t od 1. prosince do 1. března. Min. hloubka dezénu 4 mm. Těžší vozidla nevyžadují zimní pneumatiky, ale minimální hloubka dezénu 3 mm je povinná.

 

Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem Pneumatiky s hroty jsou povoleny, od 1. října do 30. dubna pro vozidla o celkové hmotnosti > 3.5 t.
Lucembursko

Všechny hnací nápravy na nákladních autech a autobusech musí být vybaveny zimními pneumatikami (M+S) v zimních podmínkách (sníh, led, náledí).

 

Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Maďarsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Sněhové řetězy jsou povoleny na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Použití může být povinné z důvodu zvláštních klimatických podmínek (max. rychlost 50 km/h). V zimních podmínkách může být zamítnut vjezd pro zahraniční vozidla, pokud nemají sněhové řetězy ve vozidle.
 
Pneumatiky s hroty jsou zakázány
Německo

Požadavky na zimní vybavení podle situace. Vozidla o celkové hmotnosti < 3,5t musí být vybaveny pneumatikami s alpským symbolem (3 PMSF) od 1. ledna 2018 na všech nápravách. Vozidla s celkovou hmotností> 3,5 t musí být vybavena pneumatikami označenými symbolem Alpine (3PMSF) u trvale poháněných náprav a předních náprav. V zimních podmínkách to platí také pro pneumatiky vyrobené od 1. ledna 2018. Pneumatiky M + S vyrobené před 1. lednem 2018 jsou akceptovány jako vhodné zimní vybavení do 30. září 2024.

 

Použití sněhových řetězů, pokud je určeno dopravním značením. Pneumatiky s hroty zakázány. Výjimka: trasa přes „Kleines Deutsches Eck“. Pokuta 60 € za nevhodné pneumatiky, 80 € v případě přerušení provozu kvůli nevhodných pneumatikám, 100 € za způsobení nebezpečné situace kvůli nevhodným pneumatikám, 120 € za způsobení nehody kvůli nevhodným pneumatikám. Plus 1 bod každá pokuta (Flensburg Point System).
Nizozemsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Sněhové řetězy nejsou povoleny na veřejných cestách. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Norsko Vozidla o celkové hmotnosti > 3,5 t s minimální hloubkou dezénu 5mm musí být vybavena zimními pneumatikami od 1. listopadu do velikonočního pondělí včetně (Jižní Norsko) a od 16. října do 30. dubna (Severní Norsko: Nordland, Troms a Finnmark). Pneumatiky M+S a/ anebo s alpským symbolem (3 PMSF) povinné na všech nápravách od 15. listopadu do 31. března. Vozidla o celkové hmotnosti > 3,5t (kromě obytných vozů do celkové hmotnosti < 7500kg) musí být vybavena pneumatikami s alpským symbolem (3 PMSF) na hnaných a řízených nápravách od 15. listopadu do 31. března. Vozidla o celkové hmotnosti > 3,5 t musí být vybaveny sněhovými řetězy v období, kdy je povoleno používat pneumatiky s hroty. Nákladní vozidlo s návěsem/přívěsem musí mít s sebou 7 řetězů.

Pneumatiky s hroty (průměrný přesah 1,7 mm) povoleny od 1. listopadu do první neděle po Velikonocích. V „Nordland, Troms a Finnmark“ od 16 . října do 30. dubna. Tahače a návěsy: Pneumatiky s hroty na stejné nápravě. Pokud na dvojmontáži, pak stačí na jedné pneumatice. V Trondheimu a Oslo je poplatek účtován za použití hrotu pneumatiky: denní lístky lze zakoupit v prodejních automatech podél silnic nebo telefonicky nebo textovou zprávou (zaslat z norského, švédského nebo dánského telefonního čísla). Měsíční a roční lístky pre Trondheim lze zakoupit v Trondheim City Parking Office v Erlingu, Skakkes Gate 40, 7012 Trondheim. Náklady na denní lístky přibližně 3,90 EUR, měsíční lístky přibližně 52 EUR a roční lístek přibližně 155 EUR (pro vozidla s celkovou hmotností> 3,5 t dvojnásobek). Za porušení je uložena pokuta ve výši 97 EUR.

 

Polsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Na silnicích, kde jsou v zimě povinné sněhové řetězy, je odpovídající dopravní značení. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Portugalsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Sněhové řetězy dočasně povinné, pokud je uvedeno dopravním značením (stává se to pouze v nejvyšší polohách). Pneumatiky s hroty jsou zakázány
Rakousko

Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy (35 až 5000 €). Nákladní automobily > 3,5 t musí mít pneumatiky M+S a/anebo s alpským symbolem (3 PMSF) alespoň na jedné hnací nápravě s min. hloubkou dezénu 6 mm (bias) a 5 mm (radiální). Zimní pneumatiky jsou povinné na autobusech (kategorie M2, M3) od 1. listopadu do 15. března.

 

Sněhové řetězy musí být ve vozidle alespoň pro dvě záběrové pneumatiky od 1. listopadu do 15. dubna. Platí výjimky pro autobusy veřejné hromadné přepravy. Použití na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty jsou zakázány pro vozidla o celkové hmotnosti > 3,5 t.
Rumunsko

V případě zimních jízdních podmínek jsou povinné M+S nebo zimní pneumatiky na hnací nápravě všech vozidel o celkové hmotnosti > 3,5 t a vozidla přepravující osoby (s více než 9 sedadly).

 

Vozidla o celkové hmotnosti > 3,5 t musí být vybavena sněhovými řetězy, které je nutné nasadit kde to určují příslušné dopravní značky Lopata a písek povinná pro vozidla o celkové hmotnosti > 3,5 t. Pneumatiky s hroty jsou zakázány
Rusko

V měsících: prosinec, leden, únor musí být osobní vozidla, dodávky, nákladní vozidla a autobusy vybaveny na všech nápravách pneumatikami označenými M+S nebo se symbolem 3PMSF. Minimální hloubka dezénu 4 mm.

 

Sněhové řetězy jsou doporučeny, ne povinné Pneumatiky s hroty jsou zakázány v letních měsících (červen, červenec, srpen).
Severní Makedonie Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky Musí být přepravovány ve vozidle od 15. října do 15. března, pokud má vozidlo namontovány pouze standardní pneumatiky. Autobusy a těžká nákladní auta musí mít na palubě lopaty na sníh. Pneumatiky s hroty jsou zakázány
Slovensko

Zimní/M+S pneumatiky jsou povinné pro kamiony o celkové hmotnosti > 3,5 t od 15 . listopadu do 31. března na alespoň jedné hnací nápravě (min. hloubka dezénu 3 mm).

 

Sněhové řetězy musí být ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Slovinsko

Od 15. listopadu do 15. dubna pro vozidla > 3,5 t existuje povinnost ve 2 možnostech: Možnost 1: Pneumatiky se zimním dezénem alespoň na hnané nápravě s min. hloubkou dezénu 3 mm. Možnost 2: Pneumatiky se standardním dezénem, v případě zimních podmínek musí být namontovány sněhové řetězy na hnané nápravě.

 

Sněhové řetězy musí být ve vozidle o celkové hmotnosti > 3,5 t, pokud nemá namontovány žádné zimní pneumatiky Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Srbsko

Pneumatiky označené symbolem M+S nebo zimní pneumatiky jsou povinné od listopadu do dubna. Min. hloubka dezénu 4 mm. Použití podle dopravních značek a podmínek.

 

Sněhové řetězy pro hnací nápravu musí být ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Pneumatiky s hroty jsou zakázány. Autobusy a nákladní auta musí mít ve výbavě lopatu na sníh.
Španělsko

Silnice ve vysokých horách (15/TV-87): Mohou jezdit autobusy s pneumatikami s 3PMSF symbolem na všech pozicích a s minimální hloubkou dezénu 4mm. Mohou jezdit vozidla o celkové hmotnosti mezi 3,5t a 7,5t pouze pro přepravu odpadků, potravin a asistenční vozidla se zimními pneumatikami na všech pozicích s min. hloubkou dezénu 4mm. Ostatním nákladním vozidlům není povolena jízda.

 

Silnice ve vysokých horách (15/TV-87): Sněhové řetězy pro vozidla o celkové hmotnosti mezi 3,5 t a 7,5t a autobusy, jestliže nejsou namontovány zimní pneumatiky Použití pneumatik s hroty až 2 mm dlouhými je povoleno na zasněžených silnicích.
Švédsko

V zimních podmínkách je minimální hloubka dezénu 5 mm na všech pneumatikách kromě pneumatik pro přívěsy. Když převládá zimní počasí, od 1. prosince do 31. března musí být vozidla o celkové hmotnosti ≤ 3,5t vybavena zimními pneumatikami 3PMSF nebo pneumatikami s hroty. Vozidla o celkové hmotnosti > 3,5 t musí být vybavena zimními pneumatikami 3PMSF, POR nebo pneumatikami s hroty na řízených a hnaných nápravách, na vlečených nápravách i pneumatikami M+S. Do 30. listopadu 2024 jsou povoleny pneumatiky M+S (speciálně vyvinuté pro zimu). Na návěsech o celkové hmotnosti ≤ 3,5t jsou povoleny pneumatiky M+S (speciálně vyvinuté pro zimu) do 30. listopadu 2028.

 

Je doporučeno vozit sněhové řetězy ve vozidle. Pneumatiky s hroty jsou povoleny od 1. října do 15. dubna. V závislosti na povětrnostních podmínkách může být toto období prodlouženo. Maximálně 50 hrotů na obvodový metr pneumatiky vyrobené po 1. červenci 2013. Prosím, informujte se o výjimkách pro konkrétní silnice.
Švýcarsko

Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky, pouze v zimních podmínkách (např. alpské cesty). Pouze pneumatiky 3PMSF jsou považovány za vhodné pneumatiky pro zimní podmínky. Minimální hloubka dezénu zimních pneumatik je 1,6 mm, doporučená 4 mm. V případě nehody se standardními pneumatikami v zimních podmínkách vlastní odpovědnost.

 

Pokud orgány oznámí povinnost sněhových řetězů, jsou povoleny pouze sněhové řetězy (platí i pro vozidla s pohonem čtyř kol). Použití sněhových řetězů podle příslušných dopravních značek a podmínek. Pneumatiky s hroty jsou povoleny pro vozidla < 3,5 t od 1. listopadu do 30. dubna, nebo na zasněžených silnicích. Max. rychlost 80 km/h. Pneumatiky s hroty musí být označeny nálepkou 80 km/h.
Turecko

Používání zimních pneumatik je povinné od 1. prosince do 1. dubna. V případě změny průměrných teplot oznámí místní guvernér zpřísnění opatření užívání zimních pneumatik. Je povinné používat zimní pneumatiky na hnaných nápravách nákladních vozidel a na všech nápravách menších užitkových vozidel, minibusů a vozidel taxislužeb. Každá pneumatika vyměněná během jízdy musí být nahrazena zimní pneumatikou. Zimní pneumatiky s označením M+S symbolem, alpským symbolem nebo oběma symboly na bočnici. Zimní pneumatiky mají mít hloubku dezénu minimálně 4mm pro nákladní automobily a autobusy a 1,6mm menší užitková vozidla, minibusy a osobní auta.

 

Používání sněhových řetězů na vozidle nezbavuje řidiče povinnosti používat zimní pneumatiky. Pouze pneumatiky s hroty mohou nahrazovat na ledu zimní pneumatiky. Hloubka dezénu by měla být měřena od středu dezénu.
Ukrajina Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty jsou povoleny.
Velká Británie Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty povoleny jen na zasněžených nebo zledovatělých silnicích, pokud nedojde k poškození povrchu vozovky. Jinak náhrada škody možná.

 

Pneumatiky označené M+S (Mud+Snow) mají dezén nebo strukturu, která je navržena tak, aby poskytovala výkon vyšší než standardní pneumatika v zasněžených podmínkách.

Pneumatiky s označením Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) poskytují výkon na zimu, který je otestován. Tyto pneumatiky musí projít testy na zasněžené silnici a mají alespoň 25 % lepší trakci než standardní referenční pneumatiky.

More information

Zkratky v logistice od A po Z

A     B     C     D    


AETR

Význam
Accord européen sûr les transports routiers = Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě

 

A/R

Význam
All risks = všechna nebezpečí uvedená v pojistných podmínkách

 

A/S

Význam
Alongside ship = k boku lodi

 

ADR

Význam
Accord europeén au transport international des marchandises par route = Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

 

ADT

Význam
Actual Time of Departure = skutečný čas odjezdu

 

AMS

Význam
After Market Service = pozáruční servis

 

ATA

Význam
Actual Time of arival = skutečný čas / datum příjezdu

 

ATP

Význam
Available to Promise = dostupný na příslib

 

ATP

Význam
Dohoda upravující přepravy zboží pod kontrolovanou teplotou

 

AVL

Význam
Accredited Vendor List = seznam schválených dodavatelů

 

AWB

Význam
Airway bill = letecký nákladní list

 

More information

We are members of associations

Contact

Multimex spedition s.r.o.
Jana Želivského 2200/2
130 00 Praha 3
Czech Republic

Phone: +420 267 267 721
Email: info@multimex.cz
IN: 27871673, TIN: CZ27871673

We are certified ISO 9001:2008 in the field of international and domestic freight forwarding, warehousing and logistical support.